VAIKŲ PRIĖMIMAS Į DARŽELĮ:

Vaikai į lopšelį - darželį priimami eilės tvarka, pateikus tėvų prašymą įstaigos direktorei. Tėvelių prašymai registruojami į Tėvų prašymų registrą.
Atvedant vaiką į ikimokyklinę įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą (formą Nr.027-1/a).
    Į lopšelio- darželio  grupę priimami 1(1,5) - 5 metų vaikai;
    Į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami 6 metų vaikai.
© 2010 m. Visos teisės saugomos   
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt